จดโดเมน โฮสติ้ง พัฒนาเว็บไซด์

WEBPLANT

      เว็บแพลนท์ ให้บริการด้าน จดโดเมน ทั้ง ไทย และ อังกฤษ  ,  บริการโฮสติ้ง  บริการทำให้ติดหน้า 1 ใน Google Search  และ ออกแบบพัฒนาเว็บไซด์ ด้วย WordPress

      เว็บปัจจุบัน ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ Responsive คือ สามารถแสดงผลได้ใน อุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ ผู้ที่เข้ามาในเว็บ สามารถ ใช้งานได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น แถบเมนู ซึ่งหากเป็นหน้าเว็บระบบเก่า แสดงผลในมือถือ ซึ่งมีหน้าจอเล็ก ก็จะทำให้การกดเลือกเมนู ไม่ถนัดนัก นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ Google จะเลือกว่า หากยังคงเป็นเว็บแบบเก่า ก็จะไม่สามารถติดอันดับหน้าต้นๆของ Google ได้ เพราะจากสถิติ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลก มากกว่า 80% ค้นหาหรือใช้งาน อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนระบบเว็บให้เป็น Responsive

Domain & Hosting

  • บริการจดโดเมน
  • บริการจดโดเมน ชื่อไทย.com
  • บริการโฮสติ้ง

Google Ads

  • Google Ads ติดหน้า1 อันดับต้นๆของการค้นหา
  • Facebook Ads โปรโมทเพจ กิจกรรม โพส สินค้า

WordPress

  • พัฒนาเว็บไซด์ ด้วย WordPress
  • ระบบร้านค้าออนไลน์
  • บริหารจัดการง่าย