Google Adwords

เว็บไซด์ ที่จะประสบความสำเร็จ สามารถสร้างยอดขายได้ นั้น ต้องแสดงอยู่ ไม่เกิน 3 หน้าแรก เมื่อมีคนหาสินค้าหรือบริการใน Google และเมื่อคุณสามารถ แสดงตน ที่อันดับต้นๆ ของหน้าแรกของ Google Search นั่นหมายถึงโอกาศ ที่คุณจะได้รับการ เยี่ยมชม จากผู้คนหาเหล่านั้น ก่อนเว็บไซด์ที่อยู่ในอันดับถัดไป

Google AdWords เป็นการลงโฆษณาใน Google เพื่อให้เวลาที่มีผู้ค้นหาด้วยคำ KeyWord  ที่เราเลือกไว้ ก็จะพบเห็นเว็บไซด์ของเราในหน้าแรกหรือหน้าต้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ การ Bid ราคา Keyword ตัวที่ได้เลือกไว้ อาทิ เช่น ร้านกาแฟ  กาแฟสด ฯลฯ หลักการ คือ PPC ชำระเงิน เมื่อมีคนคลิก โฆษณา
การโฆษณา ใน Google Adwords เราสามารถล็อคกลุ่มเป้าหมาย ได้ว่า ต้องการ เพศ ตำแหน่งที่ตั้ง ความสนใจพิเศษ ทำให้เรามีต้นทุน ที่ถูกลง เพราะคนที่จะสามารถเห็นโฆษณา ของเราได้ต้องอยู่เงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ได้
https://ads.google.com/intl/th_TH/home/